Transport Spedycja Magazynowanie

  • euro 5
  • euro 6
  • ADR

Jak przetwarzamy Twoje dane?

      1. Administratorem danych osobowych jakie są udostępniane w związku z nawiązaniem bądź próbami nawiązania współpracy handlowej jest:
        WIELIŃSKITRANS GRZEGORZ WIELIŃSKI z siedzibą w Poznaniu (60 – 465) przy ul. Józefa Rivolego nr 1 lok. 1, NIP: 6981344669, REGON: 410381884
      2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail wielinskitrans@wielinskitrans.pl.
      3. Dane będą przetwarzane w celach należytego wykonania umowy zawartej z przedsiębiorstwem, a także na podstawy przepisów powszechnie obowiązującego prawa zezwalających na przetwarzanie danych w celach wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora (w celu dokonania rozliczeń finansowo – księgowych, uzyskanie oferty kredytowej/leasingowej/faktoringowej dla klienta, sprawdzenie zdolności kredytowej, windykacji należności, marketingowych).
      4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych przez przedsiębiorstwo (np. w celu zawarcia umowy z bankiem), a także rozliczenia transakcji (przez księgowość przedsiębiorstwa) oraz ewentualnej windykacji i rozliczenia transakcji (poprzez udostępnienie danych przedsiębiorcy świadczącemu usługi faktoringu bądź ubezpieczającemu transakcje).

replika saatler

Don't miss the opportunity to learn all about the replica watch www.sellreplicawatches.co.uk

  1. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji pod względem podatkowym, to jest co najmniej pięć lat, licząc od końca roku w którym dokonano ostatniej transakcji. swiss-clock.me
    Każdy, czyjego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. replique de montre
  2. Dane mogą być przenoszone a także przekazywane osobie, której dotyczą (w szczególności historia transakcji). W celu realizacji tej możliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (wielinskitrans@wielinskitrans.pl).
  3. Złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w „Polityce Bezpieczeństwa” oraz oznacza wcześniejsze zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i akceptację jego treści.
    Wyciąg z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
    Art. 6. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
    1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
    2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (…) Replica Breitling
    3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez luxury replica watches administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem replica rolex
rolex submariner replica

replica chopard

https://www.replicawatches.cc

 

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

WIELIŃSKI TRANS SP. Z O.O.
Józefa Rivolego 1/1
60-465 Poznań

tel. +48 601 571 860
trans Id 104498-1

NIP: 7812002955
Regon: 384730488
Replica Audemars Piguet Watches

Baza transportowa i biuro
ul. Fabryczna 17
64-100 Leszno

SPEDYTOR
Janina Chojnacki
tel. +48 791 400 944
janina@wielinskitrans.pl

EKSPORT
Partyk Gindera
tel. +48 697 747 757
patryk@wielinskitrans.pl

IMPORT
Anna Grubska
tel. +48 797 992 935
anna@wielinskitrans.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
Szymon Skoracki
tel. +48 797 992 939

replique montre

SPEDYCJA/KSIEGOWOŚĆ
Anna Maria Frąckowiak
tel. +48 797 992 912
a.frackowiak@wielinskitrans.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Iwona Wróbel
Agnieszka Kaźmierczak
tel. +48 733 797 221
iwona@wielinskitrans.pl

SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I CZASU PRACY
Artur Drgas
tel. +48 793 797 312
artur@wielinskitrans.pl

DANE OSOBOWE
Sprawdź jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Fake Audemars Piguet

rolex replica

cartier replica

 

For more detailed information about?breitling aerospace perfect clones online, you can browse this website Rolex replica.

Formularz kontaktowy

...
Proszę wypełnić wymagane pola